Ergonomičnost

Poslednji, ali ne manje važan aspekt je ergonomija. Ergonomija je nauka o radu. Njen zadataka je da istražuje ljudski organizam i ponašanje i tako pruža podatke o prilagođenosti predmeta i stvari sa kojim čovek dolazi u kontakt. Ergonomija nije nezavisna nauka, nego se koristi podacima iz medicine, psihologije, matematike i optike i sl. Ergonomija mora biti povezana tehničkim rešenjem proizvoda sa jedne strane i dizajniranjem sa druge strane.

U kuhinjama, konkretno, ergonomija se vezuje za lakoću i udobnost korišćenja, kao i pristupačnost stvari koje su nam neophodne u kuhinje svaki dan. Najveći doprinos ergonomiji su dali savremeni i funkcionalni okovi za nameštaj.

Najveća revolucija je u korišćenju fioka u donjim elementima i tako povećavanje udobnosti korišćenja, pristupačnosti, kao i povećanju skladišnog kapaciteta kuhinje. Pravilan raspored smeštanja stvari u fioke je takođe važan. Trudite se da Vam stvari koje koristite često, budu na dohvat ruke. Ergonomija nalaže da kod smeštanja stvari u kuhinju, obratite pažnju na učestalost korišćenja pojedinih horizonatalnog zona koje se dele na:

  • zona najčešćeg korišćenja - zona neposredno ispod i iznad radne povšine
  • zona manje učestalog korišćenja - zona ispod i iznad zone najčešćeg korišćenja
  • zona retkog korišćenja - zona na dnu i na vrhu kuhinje

50_kuhinje_ergonomicnost.jpg

Ovakvim načinom slaganja stvari u kuhinji ćete olakšati korišćenje kuhinje umnogome i uštedećete vreme za korišćenje kuhinje, jer sa našim kuhinjma sve Vam je na dohvat ruke. Takođe podizni sistemi za otvaranje gornjih elemenata doprinose lakoći i udobnosti svakodnevnog korišćenja, kao i preglednost i pristupačnost, jer otvaraju kompletan element.

 
Copyright © Blagojev Naslednik d.o.o. - 2013

Registracija